Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Inleiding tot Finansiële Rekeningkunde

Hierdie omvattende rekeningkunde-handboek is geskryf om al die teoretiese aspekte van die finansiële rekeningkunde kursus vir eerstejaarstudente aan te spreek. In die werk word die volgende onderwerpe behandel

Publication Language: Afrikaans
eBook
R858.03
Quantity
In Stock
ISBN/ISSN: 9780409119978

Product description

Hierdie omvattende rekeningkunde-handboek is geskryf om al die teoretiese aspekte van die finansiële rekeningkunde kursus vir eerstejaarstudente aan te spreek. In die werk word die volgende onderwerpe behandel: basiese begrippe, boekstawing van elementêre transaksies, die rekeningkundige siklus, boekstawing en kontrole van bates en laste, finansiële state van verskillende ondernemingsvorme, rekeningkundige toepassings en finansiële bestuur.

 

Featured Authors

Table of contents

1 - Basiese begrippe in rekeningkunde

2 - Transaksies

3 - Grootboekrekeninge

4 - Die rekeningkundige siklus

5 - Proefbalans

6 - Die aansuiwerings- en afsluitingsproses

7 - Aanbieding en openbaarmaking van finansiële state

8 - Toepassings van rekeningkundige stelsels

9 - Debiteure en krediteure

10 - Voorraad

11 - Kontant en kontantekwivalente

12 - Nie-bedryfsbates

13 - Nie-handeldrywende entiteite

14 - Vennootskappe

15 - Die maatskappy as 'n entiteit

16 - Maatskappy finansiële state

17 - Beslote korporasies

18 - Staat van kontantvloeie

19 - Hoofkantoor en takke

20 - Begrotings

21 - Ontleding en vertolking van finansiële state