Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Rekeningkunde: Alles-in-1 6th Ed

Hierdie boek is geskryf met die doel om die basiese beginsels en toepassings van rekeningkunde meer verstaanbaar en bruikbaar te maak vir studente wat nie rekeningkunde as skoolvak geneem het nie en ook nie as

Publication Language: English
Print
R1,058.31
Quantity
In Stock
ISBN/ISSN: 9780639009728

Product description

Hierdie boek is geskryf met die doel om die basiese beginsels en toepassings van rekeningkunde meer verstaanbaar en bruikbaar te maak vir studente wat nie rekeningkunde as skoolvak geneem het nie en ook nie as hoofvak gaan neem nie.

 

Featured Authors

Table of contents

Hoofstuk 1 - Inleiding en raamwerk

Hoofstuk 2 - Die rekening

Hoofstuk 3 - Die algemene joernaal

Hoofstuk 4 - Die algemene grootboek en proefbalans

Hoofstuk 5 - Eienaarsbelang/Ekwiteit (Kapitaal)

Hoofstuk 6 - Nie-bedryfsbates (Vaste bates)

Hoofstuk 7 - Bedryfsbates

Hoofstuk 8 - Laste

Hoofstuk 9 - Inkomstes en uitgawes

Hoofstuk 10 - Voltooiing van die rekeningkundige siklus

Hoofstuk 11 - Die rekeningkundige vergelyking

Hoofstuk 12 - Aanbieding van finansiële state

Hoofstuk 13 - Nie-winsgewende ondernemings

Hoofstuk 14 - Staat van kontantvloei

Hoofstuk 15 - Ontleding en vertoking van finansiële state

Hoofstuk 16 - Bankrekonsiliasies

Hoofstuk 17 - Basiese kosteberekening en vervaardigingsondernemings

Hoofstuk 18 - Begrotings

Hoofstuk 19 - Koste-volume-winsanalise (KVW)

Bylae - Praktiese voorbeelde €“ Voorgestelde oplossings