Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Rekeningkunde: Alles-in-1 7de Uitgawe

Hierdie boek maak die basiese beginsels en toepassings van rekeningkunde meer verstaanbaar en bruikbaar vir studente wat nie rekeningkunde as skoolvak geneem het nie en nie as hoofvak gaan neem nie.

Publication Language: English

Select a format

eBook
ISBN/ISSN: 9781776174591
In Stock
Price
R1,200.00
R1,080.00
Save 10%
Best value
QTY
Print
ISBN/ISSN: 9781776174584
In Stock
Price
R1,200.00
R1,080.00
Save 10%
Best value
QTY

Product description

Hierdie boek maak die basiese beginsels en toepassings van rekeningkunde meer verstaanbaar en bruikbaar vir studente wat nie rekeningkunde as skoolvak geneem het nie en nie as hoofvak gaan neem nie.

 

Featured Authors

Table of contents

Hoofstuk 1 - Inleiding en die Konseptuele Raamwerk

Hoofstuk 2 - Die rekening

Hoofstuk 3 - Die algemene joernaal

Hoofstuk 4 - Die algemene grootboek en proefbalans

Hoofstuk 5 - Eienaarsbelang/Ekwiteit (Kapitaal)

Hoofstuk 6 - Nie-bedryfsbates (Vaste bates)

Hoofstuk 7 - Bedryfsbates

Hoofstuk 8 - Laste

Hoofstuk 9 - Inkomstes en uitgawes

Hoofstuk 10 - Voltooiing van die rekeningkundige siklus

Hoofstuk 11 - Die rekeningkundige vergelyking

Hoofstuk 12 - Aanbieding van finansiele state

Hoofstuk 13 - Niewinsgewende entiteite

Hoofstuk 14 - Staat van kontantvloei

Hoofstuk 15 - Ontleding en vertoking van finansiele state

Hoofstuk 16 - Bankrekonsiliasie

Hoofstuk 17 - Basiese kosteberekening en vervaardigingsentiteite

Hoofstuk 18 - Begrotings

Hoofstuk 19 - Koste-volume-winsanalise (KVW)

Hoofstuk 20 - Etiek

Hoofstuk 21 - Salarisse betaalstelsel

Bylae - Praktiese voorbeelde: Voorgestelde oplossings