Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

RVS Rekeningkunde Vrae vir Studente 4de Uitgawe

Eerstejaar rekeningkunde vraeboek vir studente.

Publication Language: English

Select a format

Print
ISBN/ISSN: 9781776174607
In Stock
Price
R656.00
R590.40
Save 10%
Best value
QTY
eBook
ISBN/ISSN: 9781776174614
In Stock
Price
R656.00
R590.40
Save 10%
Best value
QTY

Product description

Eerstejaar rekeningkunde vraeboek vir studente.

 

Featured Authors

Table of contents

AFDELING A - INLEIDING TOT REKENINGKUNDE

Hoofstuk 1 - Aard en funksie van rekeningkunde

Hoofstuk 2 - Rekeningkundige vergelyking

Hoofstuk 3 - Belasting op toegevoegde waarde

Hoofstuk 4 - Brondokumente

Hoofstuk 5 - Hulpjoernale en grootboek

Hoofstuk 6 - Aansuiwerings en afsluiting

Hoofstuk 7 - Finansiele state

AFDELING B - ELEMENTE VAN FINANSIELE STATE

Hoofstuk 8 - Kontant en kontantekwivalente

Hoofstuk 9 - Voorraad

Hoofstuk 10 - Debiteure en krediteure

Hoofstuk 11 - Niebedryfsbates

Hoofstuk 12 - Niebedryfslaste

Hoofstuk 13 - Staat van kontantvloei

AFDELING C - DIVERSE ONDERWERPE

Hoofstuk 14 - Onvolledige rekords

Hoofstuk 15 - Versekering

Hoofstuk 16 - Konseptuele Raamwerk

Hoofstuk 17 - IAS 1: Aanbieding van finansiele state

AFDELING D - SOORTE ENTITEITE

Hoofstuk 18 - Vennootskappe

Hoofstuk 19 - Maatskappye

Hoofstuk 20 - Ondernemings sonder winsoogmerk