Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Deliktereg

Die sewende uitgawe van Deliktereg, wat gelyktydig met die Engelse weergawe hiervan verskyn, is in die geheel hersien en bygewerk in die lig van nuwe gesag en literatuur wat uit die aard van die saak soms 'n

Publication Language: English

Select a format

eBook
ISBN/ISSN: 9780409120387
Published: February 01, 2015
In Stock
Price
R1,201.45
Best value
QTY

Product description

Die sewende uitgawe van Deliktereg, wat gelyktydig met die Engelse weergawe hiervan verskyn, is in die geheel hersien en bygewerk in die lig van nuwe gesag en literatuur wat uit die aard van die saak soms 'n aanpassing van regsbeginsels of teoretiese standpunte meegebring het. In die besonder is aandag gegee aan die lewendige akademiese en regterlike debat wat sedert die vorige uitgawe oor die deliksbeginsels gevoer is, veral oor die verhouding tussen onreg­matigheid, nalatigheid en juridiese kousaliteit.

 

Featured Authors

Table of contents

DEEL I - Inleiding tot die deliktereg

Hoofstuk 1 - Algemene inleiding

DEEL II - Algemene beginsels van die deliktereg

Hoofstuk 2 - Handeling

Hoofstuk 3 - Onregmatigheid

Hoofstuk 4 - Skuld (en medewerkende skuld)

Hoofstuk 5 - Kousaliteit

Hoofstuk 6 - Skade

Hoofstuk 7 - Remedies op grond van delik

Hoofstuk 8 - Mededaders

DEEL III - Besondere verskyningsvorme van delik

Hoofstuk 9 - Besondere verskyningsvorme van damnum iniuria datum

Hoofstuk 10 - Besondere verskyningsvorme van iniuria

Hoofstuk 11 - Verskyningsvorme van skuldlose aanspreeklikheid

- Bibliografie

- Hofbeslissings

- Wetgewing

- Register