Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Estoppel Leerstuk in die Suid-Afrikaanse Reg 3de uitgawe

Sedert die vorige uitgawe in 2000 verskyn het, het heelwat baanbrekende nuwe uitsprake in sowel die gerapporteerde as ongerapporteerde hofverslae hier en elders verskyn waarby estoppel te berde gekom het. Dit m

Publication Language: Afrikaans
Print
R1,092.20
Quantity
In Stock
Published:
ISBN/ISSN: 9780409049398

Product details

Sedert die vorige uitgawe in 2000 verskyn het, het heelwat baanbrekende nuwe uitsprake in sowel die gerapporteerde as ongerapporteerde hofverslae hier en elders verskyn waarby estoppel te berde gekom het. Dit moet noodwendig by die huidige uitgawe oorweeg en bespreek word om die klaarblyklike regs­ontwikkeling te identifiseer.

Table of contents

Hoofstuk 1: - Die Estoppelleerstuk

Hoofstuk 2: - Die resepsie van die Engelsregtelike estoppelleerstuk in die Suid-Afrikaanse reg

Hoofstuk 3: - Wanvoorstelling – Skynverwekking

Hoofstuk 4: - Nadeel

Hoofstuk 5: - Kousaliteit

Hoofstuk 6: - Skuld

Hoofstuk 7: - Beperkings op die aanwending van estoppel

Hoofstuk 8: - Gevolge van ’n suksesvolle beroep op estoppel

- Bibliografie

- Register van Regspraak

- Trefwoordregister