Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Personereg 4de uitgawe

Die besluit wat deur tersiêre instellings geneem is om die kursusse in Personereg en Familiereg te skei het die (eerste uitgawe) publikasie van Die Suid-Afrikaanse Personereg genoodsaak.Hierdie werk weerspieël

Publication Language: Afrikaans

Select a format

eBook
ISBN/ISSN: 9780409119084
Published: January 15, 2014
In Stock
Price
R564.80
QTY

Product details

Die besluit wat deur tersiêre instellings geneem is om die kursusse in Personereg en Familiereg te skei het die (eerste uitgawe) publikasie van Die Suid-Afrikaanse Personereg genoodsaak.Hierdie werk weerspieël die reg tot en met 31 Mei 2012. Hofbeslissings tot en met die Mei 2012-hofverslae is oorweeg vir insluiting.

Table of contents

Hoofstuk 1: - Die begrip regsubjek

Hoofstuk 2: - Die begin en einde van regsubjektiwiteit

Hoofstuk 3: - Status

Hoofstuk 4: - Domisilie

Hoofstuk 5: - Kinders wat uit ongetroude ouers gebore is

Hoofstuk 6: - Minderjarigheid

Hoofstuk 7: - Geestesongesteldheid

Hoofstuk 8: - Onvermoë om eie sake te behartig

Hoofstuk 9: - Invloed van alkohol en dwelms

Hoofstuk 10: - Verkwisters

Hoofstuk 11: - Insolvensie

- Bibliografie

- Vonnisregister

- Wetgewing

- Woordregister