Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Staatsreg 6de uitgawe

Hierdie uitgawe is aangepas om gebruik te word in twee afsonderlike kursusse, naamlik Deel 1 Inleiding to die Staatsreg in n semesterkursus waarin staatsreg in die algemeen behanlde word en Deel 2 Handves van

Publication Language: Afrikaans
Print
R1,099.08
Quantity
In Stock
Published:
ISBN/ISSN: 9780409058451

Product details

Hierdie uitgawe is aangepas om gebruik te word in twee afsonderlike kursusse, naamlik Deel 1 Inleiding to die Staatsreg in n semesterkursus waarin staatsreg in die algemeen behanlde word en Deel 2 Handves van Regte in n semesterkurses waarin die Suik-Afrikaanse Handves van Regte behandel word.

Featured authors

Table of contents

Hoofstuk 1: - Reg, staat en individu

Hoofstuk 2: - Historiese oorsig

Hoofstuk 3: - Bronne van staatsreg

Hoofstuk 4: - Gemeenskap van mense – burgers en vreemdelinge

Hoofstuk 5: - Grondgebied

Hoofstuk 6: - Owerheidsgesag

Hoofstuk 7: - Regstelsel, regspersoonlikheid, simbole en amptelike tale

Hoofstuk 8: - Nasionale wetgewende gesag

Hoofstuk 9: - Nasionale uitvoerende gesag

Hoofstuk 10: - Regsprekende gesag

Hoofstuk 11: - Provinsiale regering

Hoofstuk 12: - Plaaslike regering

Hoofstuk 13: - Toepassing, uitleg, afdwinging

Hoofstuk 14: - Uitleg van wetgewing en die ontwikkeling van die gemenereg en die gewoontereg

Hoofstuk 15: - Beskermde persone en gedrag

Hoofstuk 16: - Pligte en beskermde gedrag en belange

Hoofstuk 17: - Gebondenheid aan die handves van regte

Hoofstuk 18: - Die beperking van regte

Hoofstuk 19: - Gelykheid

Hoofstuk 20: - Menswaardigheid – Lewe

Hoofstuk 21: - Persoonlike vryheid en sekerheid – Slawerny, knegskap en dwangarbeid – Beweging

Hoofstuk 22: - Privaatheid – Godsdiens, oortuiging en mening

Hoofstuk 23: - Uitdrukking – Vergadering – Assosiasie – Politieke regte – Burgerskap

Hoofstuk 24: - Bedryf, beroep en professie – Arbeid – Omgewing – Eiendom

Hoofstuk 25: - Behuising, gesondheidsorg, voedsel, water, maatskaplike sekerheid – Kinders – Opnderwys – Taal, kultuur, godsdiens

Hoofstuk 26: - Inligting – Administratiewe geregtigheid

Hoofstuk 27: - Toegang tot howe – Strafproses – Die reg om die handves van regte af te dwing

- Suid-Afrikaanse hofbeslissings

- Woordregister