Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Beskrywende Rekeningkunde - IFRS Fokus 25 uitgawe

Elke hoofstuk in Beskrywende Rekeningkunde verwys na die vereistes van die International Financial Reporting Standards (IFRS) wat as die vernaamste bronne vir die hoofstuk dien. Beginsels word aan die hand van

Publication Language: Afrikaans
Print
R1,076.45
Quantity
This item is on backorder, you will be charged and the item will be shipped when available
Out of Stock
Published:
ISBN/ISSN: 9780409121018

Product details

Elke hoofstuk in Beskrywende Rekeningkunde verwys na die vereistes van die International Financial Reporting Standards (IFRS) wat as die vernaamste bronne vir die hoofstuk dien. Beginsels word aan die hand van praktiese voorbeelde, insluitend joernaalinskrywings waar toepaslik, geÑ—llustreer. Wat openbaarmaking betref, word daar op beste praktyke gefokus, eerder as die minimum openbaarmakingsvereistes.

Table of contents

- Tabel van akronieme

- Indeks van Rekeningkundige Standaarde

Hoofstuk 1: - Die Suid-Afrikaanse reguleringsraamwerk

Hoofstuk 2: - Die Konseptuele Raamwerk

Hoofstuk 3: - Aanbieding van finansiële state

Hoofstuk 4: - Voorraad

Hoofstuk 5: - Staat van kontantvloei

Hoofstuk 6: - Rekeningkundige beleid, veranderinge in rekeningkundige ramings en foute

Hoofstuk 7: - Gebeure ná die verslagdoeningstydperk

Hoofstuk 8: - Konstruksiekontrakte

Hoofstuk 9: - Inkomstebelastings

Hoofstuk 10: - Eiendom, aanleg en toerusting

Hoofstuk 11: - Hure

Hoofstuk 12: - Inkomste

Hoofstuk 13: - Werknemersvoordele

Hoofstuk 14: - Staatstoekennings en staatshulp

Hoofstuk 15: - Die uitwerking van veranderinge in wisselkoerse

Hoofstuk 16: - Leenkoste

Hoofstuk 17: - Openbaarmaking deur verwante partye

Hoofstuk 18: - Gekonsolideerde en afsonderlike finansiële state

Hoofstuk 19: - Investments in associates and joint ventures

Hoofstuk 20: - Finansiële verslagdoening in hiperinflasionêre ekonomieë

Hoofstuk 21: - Verdienste per aandeel

Hoofstuk 22: - Tussentydse finansiële verslagdoening

Hoofstuk 23: - Waardedaling van bates

Hoofstuk 24: - Voorsienings, voorwaardelike aanspreeklikhede en voorwaardelike bates

Hoofstuk 25: - Ontasbare bates

Hoofstuk 26: - Beleggingseiendom

Hoofstuk 27: - Eerste-keer toepassing van International Financial Reporting Standards

Hoofstuk 28: - Aandeelgebaseerde betaling

Hoofstuk 29: - Besigheidsamevoegings

Hoofstuk 30: - Niebedryfsbates wat vir verkoop gehou word en beëindigde bedrywighede

Hoofstuk 31: - Bedryfsegmente

Hoofstuk 32: - Finansiële instrumente

Hoofstuk 33: - Gesamentlike reëlings

Hoofstuk 34: - Meting van billike waarde

Hoofstuk 35: - Finansiële verslagdoening vir klein en mediumgrootte entiteite