Free Student Delivery
Trusted Reliable Content
Secure Checkout

Select a format

eBook
ISBN/ISSN: 9780409123234
Published: January 31, 2015
In Stock
Price
R538.22
QTY

Product details

Beide die testate erfreg en die intestate erfreg is dus van groot belang vir die boedelberedderaar om te bepaal hoe die boedelbates verdeel moet word. Die intestate erfreg en die testate erfreg word onderskeidelik in hoofstukke 3 en 4 van hierdie boek behandel. Die belangrikste aspekte van die testate en die intestate erfreg word deur wetgewing gereël. Daar is egter ook aspekte van die erfreg wat nie deur wetgewing nie, maar deur die gemenereg gereël word. Hierdie aangeleenthede, soos die interpretasie van testamente en aspekte met betrekking tot die bevoegdheid om te erf, aanwas en boedelsamesmelting, word ook in hoofstuk 4 behandel.

Featured Authors