Free Student Delivery
Trusted Reliable Content
Secure Checkout

Select a format

Print
ISBN/ISSN: 9780409057188
Published: March 10, 2016
In Stock
Price
R782.38
QTY
eBook
ISBN/ISSN: 9780409121110
Published: February 07, 2014
In Stock
Price
R782.38
QTY

Product details

Die doel van hierdie boek is om die beginsels en konseptuele aangeleenthede van gekonsolideerde finansiële state, gebaseer op International Financial Reporting Standards (IFRS'e), weer te gee. Dit fokus op die beginsels van beheer en konsolidasietegnieke met die oog op die opstel van gekonsolideerde finansiële state vir €˜n groep entiteite.

Featured Authors

Table of contents

Chapter 1 - 'n Groep entiteite en die finansiële state: teorie en agtergrond

Chapter 2 - IFRS 3 Besigheidsamevoegings

Chapter 3 - Konsolidasie op verkrygingsdatum

Chapter 4 - Konsolidasie na die verkrygingsdatum

Chapter 5 - Intragroep-transaksies

Chapter 6 - Aansuiwerings en diverse aspekte met betrekking tot groepstate

Chapter 7 - Konsolidaise van komplekse groepe

Chapter 8 - Tussentydse verkryging van 'n belang in 'n filiaal