Free Student Delivery
Trusted Reliable Content
Secure Checkout

Select a format

Print
ISBN/ISSN: 9780409057195
Published: March 10, 2016
In Stock
Price
R782.38
QTY
eBook
ISBN/ISSN: 9780409121094
Published: February 10, 2014
In Stock
Price
R782.38
QTY

Product details

Die doel van hierdie boek is om die beginsels en konseptuele aangeleenthede van gekonsolideerde finansiële state, gebaseer op International Financial Reporting Standards (IFRS'e), weer te gee. Dit fokus op die beginsels van beheer en konsolidasietegnieke met die oog op die opstel van gekonsolideerde finansiële state vir 'n groep entiteite.

Featured Authors

Table of contents

Chapter 9 - IFRS 3 Besigheidsamevoegings €“ gevorderde aspekte

Chapter 10 - Beleggings in geassosieerdes

Chapter 11 - Belange in gesamentlike reëlings

Chapter 12 - Veranderings in eienaarskap van filiale deur koop en verkoop van aandele

Chapter 13 - Veranderings voortspruitend uit die uitreiking van bykomende aandele deur beleggingnemers en ander veranderings in eienaarskap

Chapter 14 - Buitelandse bedrywighede

Chapter 15 - Gekonsolideerde staat van kontantvloei