Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Inleiding tot Finansiële Rekeningkunde

Hierdie omvattende rekeningkunde-handboek is geskryf om al die teoretiese aspekte van die finansiële rekeningkunde kursus vir eerstejaarstudente aan te spreek. In die werk word die volgende onderwerpe behandel

Publication Language: Afrikaans
eBook
R858.03
Quantity
In Stock
Published:
ISBN/ISSN: 9780409119978

Hierdie omvattende rekeningkunde-handboek is geskryf om al die teoretiese aspekte van die finansiële rekeningkunde kursus vir eerstejaarstudente aan te spreek. In die werk word die volgende onderwerpe behandel: basiese begrippe, boekstawing van elementêre transaksies, die rekeningkundige siklus, boekstawing en kontrole van bates en laste, finansiële state van verskillende ondernemingsvorme, rekeningkundige toepassings en finansiële bestuur.

 

1 - Basiese begrippe in rekeningkunde

2 - Transaksies

3 - Grootboekrekeninge

4 - Die rekeningkundige siklus

5 - Proefbalans

6 - Die aansuiwerings- en afsluitingsproses

7 - Aanbieding en openbaarmaking van finansiële state

8 - Toepassings van rekeningkundige stelsels

9 - Debiteure en krediteure

10 - Voorraad

11 - Kontant en kontantekwivalente

12 - Nie-bedryfsbates

13 - Nie-handeldrywende entiteite

14 - Vennootskappe

15 - Die maatskappy as 'n entiteit

16 - Maatskappy finansiële state

17 - Beslote korporasies

18 - Staat van kontantvloeie

19 - Hoofkantoor en takke

20 - Begrotings

21 - Ontleding en vertolking van finansiële state