Free Student Delivery
Trusted Reliable Content
Secure Checkout

Inleiding tot IFRS

Die doel van Inleiding tot IFRS is om die basiese beginsels en koseptuele aangeleenthede van Internasionale Finansiele Verslagdoeningstandaarde (IFRS) uiteen te sit.

Publication Language: Afrikaans
eBook
R627.82
Quantity
In Stock
Published:
ISBN/ISSN: 9780409118971

Product details

Die doel van Inleiding tot IFRS is om die basiese beginsels en koseptuele aangeleenthede van Internasionale Finansiele Verslagdoeningstandaarde (IFRS) uiteen te sit.

Featured authors

Table of contents

Hoofstuk 1 - Die rekeningkundige Raamwerk

Hoofstuk 2 - Aanbieding van finansiële state

Hoofstuk 3 - Eiendom, aanleg en toerusting

Hoofstuk 4 - Beleggingseiendom

Hoofstuk 5 - Waardedaling van bates

Hoofstuk 6 - Ontasbare bates

Hoofstuk 7 - Voorraad

Hoofstuk 8 - Finansiële instrumente

Hoofstuk 9 - Hure

Hoofstuk 10 - Voorsienings, voorwaardelike aanspreeklikhede en voorwaardelik bates

Hoofstuk 11 - Gebeure ná die verslagdoeningstydperk

Hoofstuk 12 - Inkomste

Hoofstuk 13 - Werknemersvoordele

Hoofstuk 14 - Die uitwerking van veranderinge in wisselkoerse

Hoofstuk 15 - Rekeningkundige beleide, veranderinge in rekeningkundige ramings en foute

Hoofstuk 16 - Verdienste per aandeel

Hoofstuk 17 - Inkomstebelasting

Hoofstuk 18 - Staat van kontantvloei