Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Inleiding tot IFRS

Die doel van hierdie boek is om die basiese beginsels en konseptuele aangeleenthede van Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) uiteen te sit. Verder sluit die boek ook diagrammatiese opsommi

Publication Language: Afrikaans

Select a format

eBook
ISBN/ISSN: 9780409121131
Published: February 14, 2014
In Stock
Price
R790.02
QTY

Product details

Die doel van hierdie boek is om die basiese beginsels en konseptuele aangeleenthede van Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) uiteen te sit. Verder sluit die boek ook diagrammatiese opsommings van die rekeningkundige- en openbaarmakings-vereistes van die betrokke rekeningkundige standaarde in.

Table of contents

Hoofstuk 1 - Die rekeningkundige Raamwerk

Hoofstuk 2 - Aanbieding van finansiële state

Hoofstuk 3 - Eiendom, aanleg en toerusting

Hoofstuk 4 - Beleggingseiendom

Hoofstuk 5 - Waardedaling van bates

Hoofstuk 6 - Ontasbare bates

Hoofstuk 7 - Voorraad

Hoofstuk 8 - Finansiële instrumente

Hoofstuk 9 - Hure

Hoofstuk 10 - Voorsienings, voorwaardelike aanspreeklikhede en voorwaardelik bates

Hoofstuk 11 - Gebeure ná die verslagdoeningstydperk

Hoofstuk 12 - Inkomste

Hoofstuk 13 - Werknemersvoordele

Hoofstuk 14 - Die uitwerking van veranderinge in wisselkoerse

Hoofstuk 15 - Rekeningkundige beleide, veranderinge in rekeningkundige ramings en foute

Hoofstuk 16 - Verdienste per aandeel

Hoofstuk 17 - Inkomstebelasting

Hoofstuk 18 - Staat van kontantvloei