Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

’n Studentebenadering tot Inkomstebel: Natuurlik Persone 2017

Hierdie boek is geskryf met die spesifieke doel om die bepalings van die Inkomstebelastingwet 58 van 1962 (die Wet) wat op die belasting van besigheidsaktiwiteite van toepassing is, in een werk saam te vat. Die

Publication Language: Afrikaans

Select a format

eBook
ISBN/ISSN: 9780409125122
Published: December 21, 2016
In Stock
Price
R620.63
QTY

Product details

Hierdie boek is geskryf met die spesifieke doel om die bepalings van die Inkomstebelastingwet 58 van 1962 (die Wet) wat op die belasting van besigheidsaktiwiteite van toepassing is, in een werk saam te vat. Die bepalings van die Wet met betrekking tot natuurlike persone word in 'n aparte boek, 'n Studentebenadering tot Inkomstebelasting: Natuurlike Persone, behandel.

Table of contents

Hooftsuk 1 - Inleiding tot belasting en die berekening van netto belasting betaalbaar

Hooftsuk 2 - Bruto inkomste

Hooftsuk 3 - Vrygestelde inkomste

Hooftsuk 4 - Algemene aftrekkingsformule

Hooftsuk 5 - Inkomste en uitgawes van individue

Hooftsuk 6 - Byvoordele

Hooftsuk 7 - Die belasbaarheid van nie-inwoners

Hooftsuk 8 - Boerderyinkomste

Hooftsuk 9 - Aftreevoordele

Hooftsuk 10 - Vooruitbetaalde belasting

Hooftsuk 11 - Donations tax

Hooftsuk 12 - Boedelbelasting

Hooftsuk 13 - Kapitaalwinsbelasting vir individue

Hooftsuk 14 - Eenmansake

- Bylaes

- Bibliografie

- Wettelys

- Woordregister