Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Ongegronde Verryking in die Suid-Afrikaanse Reg

Hierdie nuwe bekendstelling behels 'n omvattende uiteensetting van die generieke vereistes gemeen aan alle vorderingsaksies gebaseer op ongegronde verr ykingsreg en voeg daaraan toe die eiesoor tige aspekte wat

Publication Language: English

Select a format

eBook
ISBN/ISSN: 9780409121964
In Stock
Price
R1,097.59
Best value
QTY

Product description

Hierdie nuwe bekendstelling behels 'n omvattende uiteensetting van die generieke vereistes gemeen aan alle vorderingsaksies gebaseer op ongegronde verr ykingsreg en voeg daaraan toe die eiesoor tige aspekte wat in die regspraak vir spesifieke vorderings ontwikkel het.

In elke onderafdeling word die toonaangewende uitsprake daarvoor afsonderlik belig en bespreek. Wat hierdie werk ook onmisbaar maak vir praktisyns is die insluiting van 'n deeglike trefwoordregister vir vinnige naslaandoeleindes. Die insluiting van vergelykbare Engelse, Duitse en Nederlandse regsaspekte maak dit vir die praktisyn moontlik om ontwikkelingstendense te peil.

 

Featured Authors

Table of contents

- Voorwoord

Hoofstuk 1 - Inleidend - algemene vertrekpunt

Hoofstuk 2 - Generieke vereistes vir 'n verrykingsvordering

Hoofstuk 3 - Condictio causa data causa non secuta

Hoofstuk 4 - Condictio ob causam finitam

Hoofstuk 5 - Condictio ob turpem causam

Hoofstuk 6 - Condictio furtiva

Hoofstuk 7 - Actio negotiorum gestorum contraria - saakwaarnemingsaksie

Hoofstuk 8 - Condictio indebiti - die vordering vir onverskuldigde betaling

Hoofstuk 9 - Condictio sine causa

- Register van geraadpleegde werke

- Register van gewysde regspraak

- Trefwoordregister