Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Persoonlikheidsreg

Met hierdie boek word daar gepoog om die positiefregtelike erkenning en die omvang van die beskerming van besondere persoonlikheidsregte in Suid-Afrika in besonderhede te behandel.

Publication Language: English
Print
R907.14
Quantity
In Stock
Published:
ISBN/ISSN: 9780409045581

Met hierdie boek word daar gepoog om die positiefregtelike erkenning en die omvang van die beskerming van besondere persoonlikheidsregte in Suid-Afrika in besonderhede te behandel.

 

DEEL I - Leer en positiefregtelike grondslag

Hoofstuk 1 - Die leer van die persoonlikheidsreg

Hoofstuk 2 - Grondslag vir persoonlikheidsbeskerming in die Suid-Afrikaanse reg

DEEL II - Fisiese integriteit

Hoofstuk 3 - Die reg op die corpus of liggaam

Hoofstuk 4 - Die reg op die libertas of liggaamlike vryheid

DEEL III - Goeie naam

Hoofstuk 5 - Die reg op die fama of goeie naam

DEEL IV - Dignitas

Hoofstuk 6 - Die reg op die eer

Hoofstuk 7 - Die reg op die gevoelslewe

Hoofstuk 8 - Die reg op privaatheid

Hoofstuk 9 - Die reg op identiteit

DEEL V - Databeskerming

Hoofstuk 10 - Die juridiese beskerming van persoonsdata

- Bibliografie

- Hofbeslissings

- Wetgewing

- Register