Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Strafreg

In hierdie sesde uitgawe is die jongste wetgewing, insluitend die nuwe wetgewing wat handel oor seksuele misdade, en regspraak, insluitende uitsprake van die Konstitusionele Hof oor die reëls van die materiële

Publication Language: Afrikaans
eBook
R1,347.28
Quantity
In Stock
Published:
ISBN/ISSN: 9780409119107

Product description

In hierdie sesde uitgawe is die jongste wetgewing, insluitend die nuwe wetgewing wat handel oor seksuele misdade, en regspraak, insluitende uitsprake van die Konstitusionele Hof oor die reëls van die materiële strafreg, bygewerk.

 

Featured Authors

Table of contents

1 - Inleiding

2 - Gedrag

3 - Omskrywingselemente

4 - Wederregtelikheid

5 - Skuld

6 - Strafregtelike Aanspreeklikheid van Regspersoon

7 - Deelneming en Begunstiging

8 - Poging, Sameswering en Uitlokking

9 - MISDADE TEEN DIE STAAT

10 - MISDADE TEEN DIE REGSPLEGING

11 - SEKSUELE MISDADE

12 - MISDADE TEEN DIE FAMILIELEWE

13 - Misdade Teen die Openbare Welsyn

14 - Misdade Teen die Lewe

15 - Misdade Teen die Liggaamlike Integriteit

16 - Misdade Teen die Waardigheid en Goeie Naam

17 - Misdade Teen die Bewegingsvryheid

18 - Misdade in Verband met die Toe-Eiening van Goedere

19 - Bedrog en Aanverwante Misdade

20 - Misdade in Verband met Beskadiging van Goedere

Bylaes

Bibliografie

Alfabetiese Lys van Sake

Belangrikste Wetgewing Bespreek

Register