Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Studentebenadering tot Inkomstebel: Besigheidsakt 2017

Hierdie boek is geskryf met die spesifieke doel om die bepalings van die Inkomstebelastingwet 58 van 1962 (die Wet) wat op die belasting van besigheidsaktiwiteite van toepassing is, in een werk saam te vat. Die

Publication Language: Afrikaans
eBook
R630.61
Quantity
In Stock
Published:
ISBN/ISSN: 9780409125115

Hierdie boek is geskryf met die spesifieke doel om die bepalings van die Inkomstebelastingwet 58 van 1962 (die Wet) wat op die belasting van besigheidsaktiwiteite van toepassing is, in een werk saam te vat. Die bepalings van die Wet met betrekking tot natuurlike persone word in 'n aparte boek, 'n Studentebenadering tot Inkomstebelasting: Natuurlike Persone, behandel.

 

Hoofstuk 1: - Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)

Hoofstuk 2: - Belasbare inkomste van besigheidsondernemings

Hoofstuk 3: - Spesifieke aftrekkings en verminderings

Hoofstuk 4: - Onkoste en aftrekkings wat op kapitaalbates betrekking het

Hoofstuk 5: - Kapitaalwinsbelasting

Hoofstuk 6: - Vennootskappe

Hoofstuk 7: - Belasting van maatskappye en beslote korporasies

Hoofstuk 8: - Omsetbelasting

Hoofstuk 9: - Belastingvermyding en -ontduiking

Hoofstuk 10: - Belasting van trusts

Hoofstuk 11: - Administratiewe prosedures

- Bylaes

- Bibliografie

- Wettelys

- Woordregister