Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Trustreg en Praktyk

Hierdie toeganklike, praktiese gids vereenvoudig die kompleksiteit van trustreg, maar bespreek ook in besonderhede, waar nodig, die tegniese aspekte daar van.

Publication Language: English
Mobile
R1,594.06
Quantity
In Stock
Published:
ISBN/ISSN: MOBTRUSTREGPR

Product details

Hierdie toeganklike, praktiese gids vereenvoudig die kompleksiteit van trustreg, maar bespreek ook in besonderhede, waar nodig, die tegniese aspekte daar van.

Die praktiese implikasies van die belangriker bepalings van die Wet op die Beheer oor Trustgoed, ander veranderings in Belastingwette en verskeie sake oor die onderwerp van trusts word omvattend bespreek.

As part of your new LexisNexis loose-leaf publication we are delighted to provide you with complimentary access to LexisMobile, our innovative digital loose-leaf app for mobile devices.

In addition, you will also receive all updates in print and mobile format at no charge for 12 months. Delivery fees are included on your invoice and covers all your updates for 12 months.

Table of contents

Part 1 - Trustreg en Praktyk

Hoofstuk 1 - Inleiding en geskiedenis

Hoofstuk 2 - Die kenmerke van 'n trust

Hoofstuk 3 - Die trustee

Hoofstuk 4 - Die begunstigde

Hoofstuk 5 - Soorte trusts

Hoofstuk 6 - Capita selectae uit die trustreg

Hoofstuk 7 - Die trust en die belastingreg

Hoofstuk 8 - Aanwendingsmoontlikhede van 'n trust in die praktyk

Hoofstuk 9 - Die trustakte

Part 2 - Bylaes

Bylaag A - Sakeondernemings - 'n vergelyking

Bylaag B - Belastinggevolge wat spruit uit die verkoop van 'n besigheidsgebou wat in verskillende ondernemingsvorme gehou is

Bylaag C - Oordrag van bates na 'n trust

Bylaag D - Dokumente benodig vir die registrasie van 'n trust:

Part 3 - Die Wet

- Wet op die Beheer oor Trustgoed 57 van 1988