Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Staatsreg 7de Uitgawe

Deel 1 van hierdie boek kyk inleidend na staatsreg en Deel 2 fokus op die Handves van Regte. Dit is ideaal vir twee semesterkursusse.

Publication Language: English

Select a format

eBook
ISBN/ISSN: 9781776173235
In Stock
Price
R340.00
Best value
QTY
Print
ISBN/ISSN: 9781776173228
In Stock
Price
R340.00
Best value
QTY

Product description

Deel 1 van hierdie boek kyk inleidend na staatsreg en Deel 2 fokus op die Handves van Regte. Dit is ideaal vir twee semesterkursusse.

 

Featured Authors

Table of contents

Deel 1: Inleiding tot Staatsreg

Hoofstuk 1 Reg, staat en individu

Hoofstuk 2 Historiese oorsig

Hoofstuk 3 Bronne van staatsreg

Hoofstuk 4 Gemeenskap van mense, burgers en vreemdelinge

Hoofstuk 5 Grondgebied

Hoofstuk 6 Owerheidsgesag

Hoofstuk 7 Regstelsel, regspersoonlikheid, simbole en amptelike tale

Hoofstuk 8 Nasionale wetgewende gesag

Hoofstuk 9 Nasionale uitvoerende gesag

Hoofstuk 10 Regsprekende gesag

Hoofstuk 11 Provinsiale regering

Hoofstuk 12 Plaaslike regering

Deel 2: Die Suid-Afrikaanse Handves van Regte

Hoofstuk 13 Toepassing, uitleg, afdwinging

Hoofstuk 14 Uitleg van wetgewing/Ontwikkeling van die gemenereg

Hoofstuk 15 Beskermde persone en instellings

Hoofstuk 16 Pligte en beskermde gedrag en belange

Hoofstuk 17 Gebondenheid aan die Handves van Regte

Hoofstuk 18 Die beperking van regte

Hoofstuk 19 Gelykheid

Hoofstuk 20 Menswaardigheid, Lewe

Hoofstuk 21 Persoonlike vryheid en sekerheid, Slawerny, knegskap, dwangarbeid, Beweging

Hoofstuk 22 Privaatheid, Godsdiens, oortuiging en mening

Hoofstuk 23 Uitdrukking, Vergadering, Assosiasie, Politieke regte, Burgerskap

Hoofstuk 24 Bedryf, beroep en professie, Arbeid, Omgewing, Eiendom

Hoofstuk 25 Behuising, gesondheidsorg, voedsel, water, maatskaplike sekerheid, Kinders, Onderwys, Taal, kultuur, godsdiens

Hoofstuk 26 Inligting, Administratiewe geregtigheid

Hoofstuk 27 Toegang tot howe, Siviele en strafproses, Die reg om die handves van regte af te dwing