Convenient Shopping
Authoritative Content
Secure Checkout

Rekeningkunde ’n Inleiding 14de Uitgawe

'n Inleidende werk wat die grondslag vestig vir eerstejaar studente.

Publication Language: English

Select a format

eBook
ISBN/ISSN: 9781776176335
In Stock
Price
R1,380.00
Best value
QTY
Print
ISBN/ISSN: 9781776176328
In Stock
Price
R1,380.00
Best value
QTY

Product description

'n Inleidende werk wat die grondslag vestig vir eerstejaar studente.

 

Featured Authors

Table of contents

Hoofstuk 1 - Die wereld van rekeningkunde

Hoofstuk 2 - Die konseptuele raamwerk vir finansiële verslagdoening

Hoofstuk 3 - Die rekeningkundige vergelyking

Hoofstuk 4 - Die rekeningkundige siklus: Transaksies, brondokumente en joernale

Hoofstuk 5 - Die rekeningkundige siklus: Grootboeke en proefbalans

Hoofstuk 6 - Die rekeningkundige siklus: Aansuiwerings

Hoofstuk 7 - Voltooiing van die rekeningkundige siklus: Afsluitingsproses en finansiele state

Hoofstuk 8 - Belasting op toegevoegde waarde (BTW)

Hoofstuk 9 - Rekeningkundige stelsels

Hoofstuk 10 - Kontant en kontantekwivalente

Hoofstuk 11 - Handels- en ander debiteure

Hoofstuk 12 - Voorraad

Hoofstuk 13 - Niebedryfsbates: Tasbare bates

Hoofstuk 14 - Niebedryfsbates: Ontasbare bates

Hoofstuk 15 - Niebedryfslaste en bedryfslaste

Hoofstuk 16 - Aanbieding van finansiele state

Hoofstuk 17 - State van kontantvloei

Hoofstuk 18 - Niewinsgewende organisasies

Hoofstuk 19 - Vennootskappe

Hoofstuk 20 - Maatskappye

Hoofstuk 21 - Ontleding en vertolking van finansiele state

Hoofstuk 22 - Vervaardigingsentiteite

Hoofstuk 23 - Koste-volume-wins (KVW-) ontleding

Hoofstuk 24 - Arbeid

Hoofstuk 25 - Finansiele beplanning en bestuur